کاشی کاری سنتی

  • تولید کاشی های سنتی هفت رنگ و معرق جهت مساجد و اماکن مذهبی ، رستوران های سنتی، نماهای سنتی و دکوراسیون داخلی و ….
  • طراحی و ساخت و اجرای تزیینات کاشی کاری سنتی  گنبد، محراب، سردر، گلدسته و مناره
  • طراحی و ساخت و اجرای تزیینات رسمی بندی، مقرنس و یزدی بندی با کاشی های هفت رنگ و معرق
  • طراحی و ساخت و اجرای انواع نماهای سنتی 
  • طراحی و ساخت و اجرای انواع طرح های گره چینی 
  • طراحی و ساخت و اجرای کتیبه آیات قرآنی و اشعار فارسی با خطاطی نستعلیق، ثلث و…
  • طراحی و ساخت انواع تابلوهای مدارس، ادارات و فروشگاه ها